Sanitarna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove, na graničnom prelazu (GP/MC) Aerodrom Sarajevo, u toku redovnog pregleda pri uvozu, zabranila je uvoz vlažnih maramica 1.000 kom. i dezinfekcionog gela za ruke 60 kom. porijeklom iz Austrije.

Prilikom pregleda utvrđeno je da pošiljka nije uredno deklarisana i ne posjeduje prateću dokumentaciju, što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, te se kao takva ne može uvesti i staviti u promet.

Shodno tome, uvoz kontrolisane pošiljke vlažnih maramica u količini od 1.000 kom. i dezinfekcionog gela za ruke u količini od 60 kom. je zabranjen i izvršeno je vraćanje iste pošiljaocu.