Iako je u Kantonu Sarajevo danas zabilježen pad koncentracija zagađujućih materija u zraku, na snazi ostaje epizoda “Pripravnost”.

Do poboljšanja kvaliteta zraka došlo je usljed promjene vremenskih prilika i podizanja inverznog zagađujućeg sloja, koji je u manjim količinama i dalje prisutan.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu će se zadržati stabilno vrijeme, te se očekuje da će koncentracije zagađujućih materija rasti u večernjim i jutarnjim satima.

Efekte ovakvih vremenskih prilika nije moguće predvidjeti, zbog nepostojanja preciznih sinoptičkih modela za sarajevsku kotlinu, odnosno nije moguće prognozirati kretanje i ponašanje zračne mase ispod inverzionog sloja.

U skladu sa tim, nije moguće dati ni precizne informacije o očekivanim vrijednostima kvaliteta zraka.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor nastavit će kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, o čemu će blagovremeno informisati javnost.