“Žene preživjele nasilje u porodici – Ekonomski jake, ekonomski nezavisne!”, naziv je konferencije održane s ciljem upoznavanja javnosti s istraživačkim nalazima za Federaciju BiH o položaju žena koje su preživjele nasilje u porodici.

Na konferenciji se govorilo i o daljnjim procesima zagovaranja prema institucijama Federacije BiH za pružanje institucionalne podrške ženama koje su preživjele nasilje u porodici u oblasti zapošljavanja i i samozapošljavanja.

Tim povodom gošća Regionalnog dnevnika BHT1 je Maida Zagorac, aktivistkinja i feministkinja.