Za danas je zakazan sastanak predstavnika kantonalnih štabova civilne zaštite Zapadno -hercegovačkog, Hercegovačko-neretvanskog i Hercegbosanskog kantona s predstavnicima Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Na zajedničkom sastanku predsjednika Vlade HNK-a, načelnika štabova civilne zaštite kantona iz svih jedinica lokalne samouprave razgovaraće se o uvođenju karantene.

Zajednički sastanak predstavnika kantonalnih štabova civilne zaštite Zapadnohercegovačkog, Hercegovačko-neretvanskog i Hercegbosanskog kantona e s predstavnicima Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, održat će se u u Širokom Brijegu.