Federacija Bosne i Hercegovine, nakon 30 godina, dobila novi Zakon o zaštiti na radu. Novčane kazne u konvertibilnim markama mnogo veće nego dosadašnje u nepostojećim jugoslovenskim dinarima.

  • Šta će promijeniti novi Zakon o zaštiti na radu?
  • Koliko košta zaštita na radu?
  • Treba li inspekciji dati veća ovlaštenja?

Gost emisije je pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Ernis Imamović.

Urednica emisije Senka Jašarspahić