Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine potresa unutarnja borba – dva predsjednika na čelu istog sindikata.
Ko je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine?
Gdje su interesi radnika u borbi unutar Sindikata?
Čemu služe sindikati?
O čemu ovisi snaga sindikata?

Na ova i druga pitanja odgovaraju predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Mevludin Bektić i predsjednik Skupštine Saveza samostalnih sindikata BiH Fikret Alić.

Urednica emisije Senka Jašarspahić