Sukob interesa u Bosni i Hercegovini je svakodnevica, čije zakonsko uporište na državnom nivou čeka već tri godine.

Ništa drugačije nije ni na entitetskim nivoima. Optimizma među predlagačima – parlamentarcima, koji su uglavnom opozicija, baš i nema. Postoji li interes trenutne vlasti da usvoji ovakav zakon?

Član 4 novog prijedloga Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na državnom nivou kao i prijedlog zakona na nivou Federacije BiH definira:

“Angažman u privatnom poduzeću u uslovima u kojima se stvara sukob interesa, nespojiv je s javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika. Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije”.


Novi zakon na federalnom ali i državnom nivou još će sačekati u ladicama na svoje usvajanje.

“On je prošao u prvom čitanju u Zastupničkom domu, ako ga budu isti ljudi podržali proći će i u drugom čitanju i biće usvojen u Zastupničkom domu. Tu dolazimo do problema u Domu naroda jer su u Zastupničkom protiv ovog Zakona glasali SNSD I HDZ”, smatra Saša Magazinović, zastupnik u ZD PSBiH (SDP).

“Zakon o sprečavanju skuoba interesa na nivou Bosne i Hercegovine provodi komisija koja se sastoji od članova Parlamenta i samim tim postoji unaprijed povjerenje u postupke koji će se voditi jer članovi trebaju da provode postupke protiv svojih stranačkih kolega”, naglašava Jasmin Emrić, zastupnik u ZD PSBiH (A-SDA).

Novi zakoni na nivou entiteta upućeni su na adrese resornih ministarstava, međutim godinama poslije nisu upućeni u procedure. Na ovo je ukazala i Republička komisija za sprečavanje sukoba interesa, dok se u Federaciji ovim pitanjima nema ko baviti.

“Na federalnom nivou već sedam godina ne postoji tijelo koje može da provede zakone jer je uzeta nadležnost Centralnoj izbornoj komisiji a nije formirano novo tijelo. Dakle Vlada Federacije odbija da stavi ovaj zakon u svoj program rada iako sam na tome insistirao”, podsjeća Irfan Čengić, zastupnik u ZD Federalnog parlamenta.

“Vi danas nemate akt niti tijelo koje regulira sukob interesa kojeg imate na svakom koraku. Nije ovo jedini zakon u kojem se protiv transparentnosti bore vladajuće strukture a opozicija nastoji nametnuti transparentnost kao oblik ponašanja na političkoj sceni”, ističe Elmedin Konaković, delegat u Domu naroda Federalnog parlamenta (NiP).

Bosna i Hercegovina je još 2015. godine dobila GREKO preporuke da se kontrola sprečavanja sukoba interesa unaprijedi. No, činjenice pokazuju da ove preporuke nisu uvažene. A usvajanje novih zakonskih okvira u ovoj oblasti jedan je od 14 prioriteta koje naša zemlja mora ispuniti na putu ka Evropskoj uniji.