Od 1. jula ove godine maksimalna maloprodajna cijena naknada za roming u regiji Zapadnog Balkana bit će dovedena na razinu cijena koje odgovaraju pravilima “U romingu, kao u domaćem prometu.” Sporazum se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Kosovo i Albaniju. To znači, da korisnici kada putuju unutar regiona Zapadnog Balkana koristiće roming usluge po domaćim cijenama.

Sporazumom o sniženju cijena usluga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana je definisano da maksimalna cijena naknada za roming u mobilnoj telefoniji mora najkasnije do 1. jula 2021. godine biti dovedena na nivo cijena u skladu sa pravilom “kao u domaćem saobraćaju” koji se primjenjuje među zemljama Evropske Unije.

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE

“Ono što je ključno, jeste da od 1. jula ove godine, uvođenjem pravila “u romingu kao u domaćem saobraćaju” korisnici neće plaćati dodatne naknade kada putuju unutar regiona Zapadnog Balkana, odnosno koristićeroming usluge po domaćim cijenama”, saopšteno je iz RAK-a.

Pojedinačno se propisuju obaveze operatera o besplatnom informisanju korisnika o vrstama pogodnosti, promjenama cijena, a posebno o rizicima automatskog i nekontrolisanog uključivanja usluge preuzimanja podataka u romingu.

MILICA KONDIĆ, portparol kompanije M:TEL

“Ukoliko pozivaju brojeve sa pozivnim brojem +387, +382, +383, +389 ili +355 dolazni pozivi se neće tarifirati. Kada je riječ o mobilnom internetu korisnici ce moći koristiti primjenljivu količinu za prenos podataka, dakle količinu koja ce biti dovoljna za njihove potrebe za vrijeme boravka u romingu u regiji Zapadnog Balkana”, kazala je Kondić.

ANKETA:
“To je odlična stvar, ne znam što su ovoliko čekali na to”
” Mislim da je to dobro, zašto da plaćamo duple i troduple cijene bez ikakve potrebe”
” Super ideja, to je davno trebalo da se dogodi.”

Imajući u vidu činjenicu da jedan od dva građana regije smatra da im je dogovor o ukidanju rominga pomogao da uštede dosta novca, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju pojašnjava da je inicijativa za ukidanje rominga samo dio Digitalne agende za Zapadni Balkan.

MAJLINDA BREGU, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju (RCC)

“Digitalna agenda se ne sastoji samo od sporazuma o cijenama rominga. Spomenula sam njega jer je to uspjesna prica Vijeća za regionalnu saradnju. Digitalna agenda se sastoji takođe od brojnih dobrih provodljivih ciljeva na kojima radimo”, istakla je Bregu.

Ukidanje rominga znatno ce poboljsati komunikaciju medju stanovnicima zemalja Zapadnog Balkana,a to je samo jedan od pozitivnih modela koje smo preuzeli od zemalja članica Evropske unije.