Vlada Zeničko-dobojskog kantona nastavila je sa realizacijom projekta samozapošljavanja i zapošljavanja boraca.

Potpisani su novi ugovori sa 91 aplikantom, na osnovu kojih će im biti isplaćeni podsticaji u uznosu do osam hiljada maraka. Zahvaljujući ovom projektu u Zeničko-dobojskom kantonu u proteklih 5 godina otvoreno je hiljadu i petsto radnih mjesta.

Željko Šumić iz Žepča zahvaljujući projektu samozapošljavanja i zapošljavanja boračke populacije uspio je proširiti poljoprivredno gazdinstvo i zaposliti sedam radnika.

ŽELJKO ŠUMIĆ, korisnik projekta

Kad vidite da imate od nekog podršku onda se lakše upuštate u mnoge stvari, znači rizik taj kad neko dijeli s vama onda lakše ulazite u njega …

Realizaciju projekta samozapošljavanja i zapošljavanja boračke populacije Vlada Zeničko-dobojskog kantona pokrenula je još 2015. godine, od kada je otvoreno 1 500 radnih mjesta, odnosno formirano 800 privrednih subjekata. Do sada je za ovaj projekat izdvojeno 10 miliona, dok je za ovu planirano je 1,4 miliona maraka.

FAHRUDIN ČOLAKOVIĆ, ministar za boračka pitanja ZDK

Za ovu godinu smo kroz ove programe pomogli otvaranje novih 76 firmi, pomogli 15 firmi koje su ranije otvorile svoj biznis preko ovoga programa, a znači dodatno zaposlili jednog ili više radnika …

Svaka od novootvorenih firmi dobit će poticaj u iznosu od 8.000 maraka, dok će preduzeća formirana ranije, a koja su otvorila nova radna mjesta dobiti podršku u iznosu do 5.000 maraka.

FAIK KONJO, korisnik projekta

Za početak je dovoljno, a trebalo bi i još više poticati i pomagati one koji proširuju proizvodnju …

MIRZA GANIĆ, premijer ZDK

Zaista se radi o firmama koje imaju budućnost jer se radi o malim biznisima koji su evo zasnovani na porodičnoj ekipi i u tom smislu siguran sam da ćemo u 2021.godini većinu ovih firmi potaknuti za nova zapošljavanja …

Ovaj projekat Vlade Zeničko-dbojskog kantona bit će nastavljen potpisivanjem ugovora o zbrinjavanju djece šehida i poginulih boraca, u što su još uključene nadležna kantonalna i federalna služba za zapošljavanje.