Sve je teže raditi u našim rudnicima. Na sastanku sa predstavnicima Elektroprivrede i Vlade Federacije BiH ključni problemi rudara u direktnoj proizvodnji nisu ni spomenuti. Naša ekipa posjetila je Rudnik mrkog uglja u Đurđeviku, gdje rudari rade ručnom metodom starom više od 50 godina.

Prije više od godinu u Rudniku Đurđevik je pokrenut tender za nabavku nafte bez koje mehanizacija ne može biti pokrenuta. Žalbe koje su stigle, trebale su, da je sve po zakonu, biti riješene u roku od mjesec. Također, dok se govori da će doći do restrukturiranja rudnika, što će značiti višak radnih mjesta, u Rudniku Đurđevik čiji je ugalj ključan za proizvodnju električne energije suočavaju se s manjkom radne snage. Čak 53 rudara čeka na produženje ugovora.

“Ovim nedostatkom repromaterijala i nedostatkom radne snage, vjerujte da su ugroženi i životi radnika. Ugrožene su i prostorije, ugrožena je mehanizacija i oprema. Zbog isteka ugovora na određeno vrijeme, mi imamo 28 radnika koji su trenutno na prekidu, a 20 radnika kojima 27. maja ističe ugovor. Mi smo svedeni da imamo po dva čovjeka na otkopu, a imamo situaciju da u jednoj smjeni uđe samo 12 ljudi u proizvodni proces”, rekao je Suad Nuhić, predsjednik Radničkog sindikata RMU “Đurđevik”.

“Ovom prilikom želim kazati, da što se tiče podzemne eksploatacije, da su ljudski životi zaista ugroženi. To odgovorno tvrdim, jer mi nemamo nove čelične lušne podgrade koja dolazi u kontinuitetu gdje trebamo izgrađivati hodnike. Mi tu ogradu ugrađujemo na glavne hodnike, repariramo, a to je strogo zabranjeno. Mi smo nedavno imali tu urušavanje. Hvala Bogu pa se tu niko nije našao, jer tri dana odatle sigurno ne bi bio izvađen”, upozorava Suad Šehić, predsjednik Sindikalne organizacije RMU “Đurđevik”.

Ovi problemi su stari već više od 10 godina. Suad Nuhić kaže, politika svime upravlja i sve određuje.

“Kako se politika umiješala, sve je nekako krenulo nizbrdo. Zašto ovo kažem da se politika umiješala. Zato što od 2009. godine, kako smo u koncernu i kako je upravljačka struktura Elektroprivreda, oni postavljaju upravljačke strukture, oni postavljaju na rukovodeća mjesta svoje ljude, politički podobne. Mi imamo struku, ja neću reći da ovi koji vrše te dužnosti da nisu stručni, ali su pod utjecajem politika, jer politika ih drži i oni moraju izvršavati dužnosti politika”, ističe Nuhić.

“Mi im poručujemo, ako mogu proizvoditi električnu energiju neka neko dođe iz Sarajeva, neka dođe neko od nekih politika i kaže nam da Rudnik mrkog uglja Đurđevik ne treba, mi smo spremni to prihvatiti, ali da onda vidimo hoćemo li biti u svjetlu ili u tami”, poručuje Šehić.

Tama se već nadvila nad rudnicima u Federaciji, kažu naši sugovornici i otvoreno pitaju zašto tone energetski sektor.