Zastupnici u Skupštini kantona Sarajevo razmatrali su na današnjoj sjednici brojne izvještaje o finansijskom poslovanju i radu javnih ustanova i institucija za period od 2018. do 2020. godine.

Podršku radu u prethodnom periodu dobili su izvještaji o radu javnih ustanova iz oblasti kuture: Pozorište mladih, Kamerni teatar ‘55, SARTR, MESS i Muzej “Alija Izetbegović”, dok izvještaji o radu Narodnog pozorišta, Biblioteke Sarajevo, Sarajevske filharmonije, Historijskog arhiva, Muzeja Sarajevo i Bosanskog kulturnog centra nisu dobili podršku.

Također, zastupnici su odbili dati podršku Izvještaju o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” Sarajevo za 2018. godinu te Izvještaju o poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2019. godine.

Poslaničku podršku nije dobio ni Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane za 2020. godinu.

Skupština je podržala izvještaje Poljoprivrednog dobra Butmir Sarajevo za 2019. godinu, Zavoda za informatiku i statistiku KS za 2020. godinu i Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2020. godinu, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

Prihvaćeni su izvještaji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju slobodnih dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom, Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2020. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcioniranje Mreže farmaceutske djelatnosti kao i Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2020. godinu.