Dok se u našoj zemlji još uvijek vode bitke struke i politike kada je riječ o razvoju gradova, ekipa BHRT-a je posjetila jedan od najvećih urbanih razvojnih projekata u Evropi – Aspern Zeeštat u Beču. Šta zaista znači kvalitet života i kako se stvara planirano naselje, potpuno prilagođeno građanima u svim svojim aspektima?

Na sjeveroistoku Beča je kreiran potpuno novi urbani centar: pametni grad, koji će planskim razvojem u fazama do 2028. godine ponuditi visokokvalitetno stanovanje za više od 20 hiljada ljudi i jednako toliko radnih mjesta. Inovativni koncepti i smart siti ideje primjenjuju se unutar grada koji je planiran za budućnost.

Smart Siti Strategija podrazumijeva kvalitet života, očuvanje resursa i razvoj inovativnih rješenja.  Ovdje je svaka zgrada jedinstvena, drugačija. A opet se savršeno uklapaju u cjelinu. Neke imaju svoje bazene, neke parcele za urbano vrtlarstvo, pa stanari uzgajaju vlastitu organsku hranu. Izgrađena je otprilike četvrtina planiranog naselja. Svoj dom u Aspern Zeeštatu je već pronašlo oko 7 hiljada stanovnika.

Na većini ulica uopšte nema parkiranih automobila. Stanari koriste kolektivne podzemne garaže. Ovdje se trenutno testira i električni autobus bez vozača, koji može primiti deset putnika.

Izvor: Neda Tadić/BHRT