Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH (ZZJZFBiH) potpisao je ugovor sa veledrogerijom “Medimpex“ d.o.o. Sarajevo za nabavku i isporuku 500.000 doza vakcina “Sputnik V” protiv koronavirusa u Federaciji BiH.

Ugovor je potpisan juče, nakon što je Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj u utorak, zadužila Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da bez odlaganja potpiše ugovor sa odabranom veledrogerijom.

“Medimpex” d.o.o. Sarajevo se ugovorom obavezao da isporuči 500 000 doza vakcina “Sputnik V” za potrebe imunizacije stanovništva na području Federacije BiH u 2021. godini.

Prva isporuka od 100.000 doza vakcina će biti isporučena u roku od tri radna dana nakon potvrde o prihvaćanju akreditiva od prozvođača, a preostale isporuke od 400.000 doza vakcina da će isporučivati sukcesivno.

“Medimpex” d.o.o Sarajevo se takođe obavezao da će od Federalnog ministarstva zdravstva tražiti dozvolu za interventni uvoz kompletne ugovorene količine vakcina, uz naznaku da će isto uvoziti i cariniti sukcesivno.