Izgradnja dvije zgrade u tuzlanskom naselju Solina sa 100 stanova u završnoj je fazi i ključeve bi uskoro trebale dobiti izbjeglice i porodice u stanju socijalne potrebe. Posjetila ih je naša ekipa.

U ljeto ratne 1995. godine u naselju Mihatovići kod Tuzle, zahvaljujući sredstvima Kraljevine Norveške, izgrađeno je najveće izbjegličko naselje u našoj zemlji. U 160 kuća, u prvim postratnim godinama, živjelo i više od 600 ljudi, uglavnom izbjeglica iz Podrinja. Među prvima došla je Nura Duraković s dvoje djece.

NURA DURAKOVIĆ, izbjeglica iz Milića

„Na početku je bilo malo teško, samo je bilo novije i mogli smo malo normalnije da živimo da kažem, a sad, ovaj, sad je to sve urušeno.“

Njena četvoročlana porodica, nakon 25 godina u ovom izbjegličkom naselju, čeka preseljenje u novi stan u Tuzli. Sretna je, ali i zabrinuta, jer je riječ o stanu od 48 kvadrata i zna da će jedan dio porodice morati u podstanare. Povratak u rodne Miliće nije moguć.

Trenutno u izbjegličkom naselju Mihatovići živi 300 stanovnika, a njih 180 narednog mjeseca trebali bi se preseliti u nove stanove u tuzlanskim naseljima Miladije i Solina. Izgradnja stanova omogućena je kreditnim sredstvima Razvojne banke Savjeta Evrope. U Mihatovićima broje dane do preseljenja.