Završen je projekt “Rekonstrukcije ljetnog nasipa Kopanice” kojim je izvršena sanacija oštećenja nastalih uslijed erozivnog djelovanja visoke poplavne vode rijeke Save u svibnju 2014. godine te nadvišenje trupa i proširenje krune nasipa ukupne dužine od 3.220 m.

Ovim projektom osigurana je zaštita obradivih poljoprivrednih površina (74,34 ha) koje se nalaze u inundacijskom pojasu od plavljenja uslijed visokog vodostaja rijeke Save, kao i zasijanih poljoprivrednih kultura čije bi stradavanje poljoprivrednim proizvođačima uzrokovalo materijalne gubitke, odnosno izostanak očekivane financijske dobiti, priopćila je Vlada Posavske županije.

Radovi na rekonstrukciji predmetnog nasipa započeli su u srpnju 2020. godine, a dovršeni koncem lipnja ove godine.

Vrijednost ovog projekta iznosila je 260.000 maraka i za njegovu realizaciju Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdvojilo je sredstva u iznosu od 100.000, a županijsko Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zajedno s UNDP-om 160.000 maraka.