Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2019. godinu. Podršku poslanika dobio je i Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama BiH, entiteta, Distrikta Brčko i kantona. Poslanici nisu prihvatli Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH za prošlu godinu, niti Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije povratka za 2018. godinu. Uoči današnje sjednice, povučen je prijedlog Nermina Nikšića za izmjene Izbornog zakona. Tokom poslaničkih pitanja iznesene su i ocjene da je smanjen broj migranata koji preko istočne granice dolaze u našu zemlju, a upućene su i kritike na račun aktuelnog saziva Vijeća ministara.

Opširnije

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u drugom čitanju usvojili su danas dopune Zakona o prekršajima i u prvom čitanju izmjene Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine koje je predložilo Vijeće ministara.

Poslanici nisu prihvatili negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Doma na Prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine koje je predložio Klub poslanika Demokratske fronte (DF) te je zakon vraćen Komisiji da izradi novo mišljenje.

Također poslanici nisu prihvatili negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava na izmjene Zakona o zaštiti potrošača u BiH koje su predložile dopredsjedavajuća Doma Borjana Krišto (HDZ) te poslanice Darijana Filipović (HDZ), Alma Čolo (SDA), Nada Mladina (SDP) i Edita Đapo (SBB), a Komisija je zadužena da izradi novo mišljenje na zakon.

Nakon što Kolegij Doma nije postigao saglasnost na Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH koji su predložili poslanici Saša Magazinović (SDP), Damir Arnaut (naša Stranka) i Jasmin Emrić (A-SDA), poslanici su podržali zakon u prvom čitanju u drugom krugu glasanja.

Također, Kolegij nije postigao saglasnost na Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama Bоsne i Hercegovine, ali su ga poslanici u drugom krugu glasanja usvojili.

Kolegij nije postigao saglasnost o inicijativi poslanika Kluba SDA kojom od Vijeća ministara traže da u roku od 90 dana pripremi izmjene Zakona o Sudskoj policiji BiH i to na način da se Sudska policija osniva kao osnovna organizaciona jedinica u sastavu Suda BiH, ali su je u drugom krugu glasanja podržali poslanici.

Usvojen je i Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2019. godinu, kao i zaključak kojim je zaduženo Vijeće ministara da sačini novu metodologiju izrade izvještaja te zaključak kojim se traži detaljan izvještaj o utrošku prikupljenih putarina od nafte i naftnih derivata.

Podršku poslanika dobio je Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i kantonima Federacije BiH, s izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura.

Poslanici su na današnjoj sjednici prihvatili Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2019. godinu, ali nisu podržali Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH za prošlu godinu te Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu.

Prihvaćena je inicijativa poslanika Saše Magazinovića (SDP) kojom se od Vijeća ministara traži da pripremi materijal i osigura prisustvo nadležnih članova Vijeća ministara BiH, kako bi Predstavnički dom dobio relevantnu informaciju i raspravljao o Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji s posebnim akcentom na realizaciju 14 ključnih prioriteta iz tog dokumenta.

Poslanici su dali podršku i za zaključak poslanika Aide Baručije (NB), Branislava Borenovića (PDP), Dženana Đonlagića (DF), Edite Đapo (SBB), Jasmina Emrića (A-SDA), Mirjane Marinković-Lepić (Naša stranka), Saše Magazinovića (SDP) i Šemsudina Mehmedovića (SDA) kojima zadužuju Vijeće ministara da na razmatranje dostave Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za ovu godinu.

K znanju nije primljena Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2019. godinu, ali je data saglasnost na ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma čime je okončana današnja sjednica Predstavničkog doma PSBiH.

RASPARAVA

Obavljena rasprava o Zakonu o javnim nabavkama

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavili su danas na sjednici raspravu o novom tekstu Zakona o javnim nabavkama i negativnom mišljenju Ustavnopravne komisije na zakon koji je predložio Klub poslanika Demokratske fronte (DF).

Uime predlagača poslanik Zlatan Begić (DF) kazao je da on ipak misli da je zakon u skladu sa Ustavom bez obzira što to nije utvrdila Ustavnopravna komisija kazavši da ta komisija izlazi izvan okvira svojih ingerencija te da se na sjednicama sve manje razmatra što joj je u nadležnosti, a sve više time ko je podnosilac prijedloga.

On smatra da se na taj način ograničavaju i onemogućavaju predstavnici u ovom zakonodavnom tijelu da raspravljaju o zakonima, podsjećajući da je zakon upućen u redovnu zakonodavnu proceduru te da je moguće na njega amandmanski djelovati i popraviti ga.

Istaknuo je da je pitanje javnih nabavki važno pitanje na kojem se ne trebaju dijeliti poslanici, podsjećajući na složeno vrijeme pandemije koronavirusa kada je potrebno osigurati nabavku medicinske opreme i lijekova.

“Koronavirus ne napada entitet, Bošnjake, Srbe, Hrvate ili Rome, napada ljude i na nama je da na najbolji način odgovorimo tome”, kazao je Begić.

Naglasio je da bi DF bio sretan da poslanici imaju seriju zakona koje će dostavljati Vijeće ministara, ali i da bi bilo dobro da je ovako složenu materiju neko drugi uredio i pripremio takav akt koji bi on podržao bez obzira od koga dolazio.

Dopune Zakona o sigurnosti saobraćaja bez hitnog postupka

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su danas da po hitnom zakonodavnom postupku razmatraju dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, što je bio prijedlog poslanika Naše stranke Damira Arnauta.

Dopunama tog zakonskog rješenja dala bi se, obrazložio je predlagač, mogućnost građanima da se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje, zamjenu ili produženje vozačke dozvole izjasne žele li biti donori organa što bi pospješilo učinkovitost tog postupka te spasilo brojne živote.

Arnaut je kazao danas da se radi o vrlo jednostavnim dopunama što je jedan od uvjeta da se zakon razmatra po hitnoj proceduri, a u pitanju je praksa prisutna u brojnim zemljama.

Poslanik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Nikola Lovrinović kazao je da podržava ideju koju je nazvao plemenitom, ali on nije za hitni postupak jer je potrebno pojasniti taj član smatrajući da se ljudi mogu dovesti u neugodnu situaciju ako im se takvo pitanje postavlja na mjestu gdje prilažu zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

Predložio je da se eventualno zakonski uredi to na način da osoba donese izjavu koja će biti ovjerena kod nadležnog organa o tome da li želi donirati organe, a ako bude zakon u hitnoj proceduri to nije moguće uraditi, dodajući da je potrebno razjasniti taj postupak jer su stvari nejasno postavljene.

Nije bilo poslaničke rasprave o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o prekršajima u drugom čitanju, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, kojim se vrši njegovo usklađivanje sa Zakonom o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Dopunama Zakona o prekršajima otklonit će se problemi različite primjene odredbi o pripadnosti prihoda od novčanih kazni za prekršaje i uskladiti propisi koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.

Nije bilo ni poslaničke rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač također Vijeće ministara BiH.

O tim zakonima poslanici će se izjasniti nakon što obave raspravu o svim tačkama dnevnog reda današnje sjednice.

Bez dopune dnevnog reda

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu prihvatili da se u dnevni red sjednice uvrsti zaključak u okviru kojeg bi se poslanici odredili prema Evropskom danu sjećanja na žrtve totalnih režima i regulirali obilježavanje tog dana.

Također poslanici nisu prihvatili da se u dnevni red uvrsti inicijativa poslanika Naše stranke Damira Arnauta kojom se od Vijeća ministara BiH traži da se u roku od 10 dana provede procedura prema Republici Hrvatskoj kako bi se omogućio promet učenika preko graničnog prijelaza Gabela.

Poslanik Naše stranke Predrag Kojović zatražio je da se poslanici danas izjasne o inicijativi kojom se od Vijeća ministara traži da u roku od 10 dana otpočne koordinaciju s nadležnim tijelima s ciljem omogućavanja izučavanja nacionalne grupe predmeta za sve učenike u cijeloj BiH, ali ni to nije dobilo poslaničku podršku.

Time je dnevni red ostao kako je i predložen te će se poslanici izjašnjavati o nekoliko zakonskih rješenja među kojima je i pitanje javnih nabavki, sigurnosti u saobraćaju, pitanja prava potrošača i prekršaji.

Radmanović: “Imamo važnijih poslova nego da građani slušaju rasprave bez rezultata”

Izjašnjenje o zaključaku u okviru kojeg bi se poslanici trebali odredili prema Evropskom danu sjećanja na žrtve totalnih režima i regulirali obilježavanje tog dana, predložio je šef Kluba poslanika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Nikola Lovrinović koji je podsjetio da taj klub već treći put pokušava uvrstiti tu tačku u dnevni red sjednice te je pozvao Vijeće ministara da pripremi rezolucije Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta koje se odnose na totalitarne i bivše komunističke režime.

“Vijeće ministara treba da ponudi prijedlog odnosa prema tom pitanju koji će biti prihvatljiv svima i došlo je vrijeme da se to pitanje riješi”, kaže Lovrinović.

Predsjedavajući Doma Nebojša Radmanović (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD) kazao je da je prijedlog Lovrinovića izazvao ozbiljnu raspravu na sjednici Proširenog kolegija u kojem su šefovi svih klubova u Domu.

To tijelo nije prihvatilo da se vodi rasprava danas na sjednici Doma, dodaje Radmanović, ni na ovaj pojednostavljen način, te je Radmanović pozvao da poslanici glasaju protiv uvrštavanja ove tačke u dnevni red sjednice.

“U pitanju je rezolucija koja se odnosi na prošlost ne samo BiH nego i šire, ona bi izazvala rasprave bez rezultata jer je jasno da se oko prošlosti ne slažemo. Imamo važnijih poslova nego da građani slušaju rasprave bez rezultata. Ne slažemo se oko ovakvih historijskih stvari, pozivam vas da se ne bavimo prošlošću oko koje ćemo se još više podijeliti. Ovdje gdje se izjednačavaju žrtve i zločinci neće proći”, rekao je Radmanović.

Lovrinović je također kazao da ne želi proizvesti rasprave nego da se poslanici odrede o zaključku.

U okviru rasprave o dnevnom redu poslanik Naše stranke Damir Arnaut predložio je inicijativu kojom se od Vijeća ministara BiH traži da u roku od 10 dana provede procedura prema Republici Hrvatskoj kako bi se omogućila prekvalifikacija graničnog prijelaza Gabela.

Pojasnio je da je nakon pandemije Hrvatska zatvorila većinu graničnih prijelaza prema BiH uključujući i prijelaz Gabela polje što nije bio problem tokom ljetnih mjeseci, ali sada djeca koja pohađaju nastavu u Hrvatskoj moraju putovati 14 kilometara zaobilaznicom preko graničnog prijalaza Doljani do škole iako im je škola na kilometar ili dva od kuće.

“Nema vremena da ovo ide kroz komisijsku fazu, a i nema potrebe jer se samo šalje inicijativa Vijeću ministara da se ishodi otvaranje ovog graničnog prijelaza”, kazao je.

Poslanik Naše stranke Predrag Kojović zatražio je da se poslanici danas izjasne o inicijativi kojom se od Vijeća ministara traži da u roku od 10 dana otpočne koordinaciju s nadležnim tijelima s ciljem omogućavanja izučavanja nacionalne grupe predmeta za sve učenike u cijeloj BiH.

Kako je naveo, BiH ima različitu praksu upisivanja zvaničnih naziva predmeta te, iako je obrazovanje u nadležnost entiteta odnosno kantona, BiH je prihvatila dokumente koji zabranjuju diskriminaciju, a Kojović je kazao da posljednji primjeri pokazuju da je u pitanju ogroman problem.

Nakon rasprave o dnevnom redu poslanik Demokratske fronte (DF) Zlatan Begić zatražio je polusatnu pauzu uz obrazloženje da poslanici nisu dobili pisani materijal novopredloženih tačaka dnevnog reda.

Predsjedavajući Radmanović je to odobrio i najavio da će se poslanici o svemu izjasniti nakon pauze.

Predloženi dnevni red

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas da razmotri Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima koji je utvrdio Savjet ministara, a kojim se ovaj akt usklađuje sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Dopunama Zakona o prekršajima, koji je u drugoj fazi razmatranja u Predstavničkom domu, otklanjaju se problemi različite primjene odredbi o pripadnosti prihoda od novčanih kazni za prekršaje i usklađuju propisi koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.

Poslanici bi u prvom čitanju trebali da razmotre više zakonskih prijedloga, među kojima je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Savjet ministara, a kojim se stvaraju uslovi za uspostavljanje efikasnog mehanizma naplate sudskih taksi.

Predloženim zmjenama i dopunama zakona uređuje se, odnosno mijenja vrijeme zastare, otklanjaju nedostaci u postupku naplate i donošenja rješenja o prinudnoj naplati nenaplaćene sudske takse.

Istovremeno se preciziraju odredbe kako bi se učinio efikasnijim postupak prinudne naplate sudske takse fizičkim licima koja nemaju boravište ili prebivalište u BiH, ali imaju imovinu u BiH.

Na dnevnom redu je i izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, a koji se odnosi na uvođenje policijskog dodatka za policijske službenike zaposlene u Direkciji za kooridinaciju policijskih tijela.

Poslanici bi trebali da se izjasne i o izvještaju komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH, kojim se reguliše isplata naknada za odvojeni život i troškove smještaja sudija Suda BiH i tužilaca Tužilaštva BiH, te naknada za topli obrok i prevoz.

Predviđeno je i razmatranje više izvještaja i informacija, među kojima i izvještaja o radu Savjeta ministara BiH za 2019. godinu, te izvještaja o finansijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao i programskim planovima i finansijskom planu ove medijske kuće za tekuću godinu.