Ne stišavaju se reakcije nakon što je vladajuća koalicija u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona usvojila izmjene zakona o unutrašnjim poslovima. Predstavnici međunarodne zajednice opet upozoravaju da ove izmjene predstavljaju direktan uticaj politike na rad policije. Suspenziju zakona zatražio je federalni ministar unutrašnjih poslova.

Zakon o unutrašnjim poslovima ZDK, na prijedlog kluba zastupnika NES-a, odnosno bivše A-SDA, pretrpio je izmjene koje se dotiču izbora policijskog komesara. Dok u Vladi ZDK smatraju da je negodovanje javnosti neopravdano jer je, kako navode, urađeno samo usklađivanje zakona, u Federalnom MUP-u imaju potpuno suprotno mišljenje.

MIRNES BAŠIĆ, premijer ZDK

„Mi smo usaglasili svoj zakon sa federalnim zakonom i sa svim ostalim zakonima u Federaciji tako da smatram da ta izmjena nije trebala da izazove ovoliku medijsku pažnju“.

ALJOŠA ČAMPARA, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH

„Ovo je uvod u neka nova zakonska rješenja koja neće biti ista u svim kantonima i na nivou federacije,ali ja mislim da se radi o jednom klasičnom pokušaju političkog uticaja na odabir policijskih komesara i evo to je vidljivo u ZE -DO kantonu“.

Da izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima nisu samo usklađivanje sa ostalim zakonima, nego direktno političko uplitanje u rad policije u ZDK, upozoravali su u tri navrata iz OHR-a. Nakon usvajanja amandmana na navedeni zakon, iz OHR-a je saopćeno da su, kako navode, vlasti ZDK očigledno pale na ispitu na kojem su trebale pokazati svoju posvećenost nezavisnosti policije, transparentnoj dobroj upravi, te vladavini prava.

Iz Ambasade SAD-a, nakon zakonskih izmjena u ZDK, saopćili su da će se posljednji postupak Skupštine negativno odraziti na nezavisnost policije, dobro i transparentno upravljanje, te vladavinu zakona.

Izmjene zakona o unutrašnjim poslovima ZDK, nakon objave u Službenim novinama, bit će primjenjive u praksi. Hoće li u međuvremenu biti konkretne reakcije OHR-a i Ambasade SAD-a u BiH, što su zatražili opozicioni zastupnici u skupštini kantona, trenutno nije poznato.