Hrvatska želi odlagalište nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore, a odbrana interesa države i građana Bosne i Hercegovine nema cijenu, poručeno je iz Zelenog kluba grupe zastupnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Traže jedinstven stav države o ovom problemu.

Članovi Zelenog kluba podsjetili su da je Vijeće ministara trebalo da formira tim koji bi branio interese Bosne i Herecegovine, ali, kako su rekli, taj proces je stao jer je ministrica vanjskih poslova stavila veto sa argumentom da se gomilaju timovi.

“Ja mislim da ovo jeste veliki interes države i da treba biti agresivniji, između ostalog i na međunarodnom planu, ne samo na relaciji Bosna i Hercegovina – Hrvatska, nego i na relaciji Bosna i Hercegovina – institucije Evropske unije”, kaže Saša Magazinović, predsjednik Zelenog kluba.

“Hrvatska je dobro izabrala lokaciju kako će ona imati najmanju štetu, a za susjede ih nije briga. Prema tome, mi sad trebamo eksperte, mi trebamo pravnike, međunarodne stručnjake koji će dokazati da je ovo, prije svega, nepravedno i štetno za Bosnu i Hercegovinu”, kaže Jasmin Emrić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

“Ono što želimo jeste da ovaj ekspertni tim koji se sastoji od 22 osobe, znači većinom su to profesori, ali i ljudi koji rade u institucijama, da u isto vrijeme kada ova kuća koja dobije tender u Hrvatskoj bude radila studiju, uzimala uzorke vode, zemlje, uzorke iz nuklearne elektrane Krško, da to u isto vrijeme rade i naši eksperti”, kaže Edita Đapo, ministrica okoliša i turizma Federacije BiH.

Predsjedništvo BiH prošle godine tražilo je od vlasti Hrvatske da odustanu od najavljene uspostave ove lokacije za skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada.

“Nastavit ćemo dalje, putem kontakata i političkih dogovora, ali isto tako koristeći i određene pravosudne istance i na regionalnom i međunarodnom planu”, kaže Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH.

“Mi tražimo da se institucije Bosne i Hercegovine na institucionalan način izbore sa tim problemom. Šta je sa Agencijom za radijacijsku nuklearnu sigurnost koju BiH ima? Dakle, u tome je problem, neka sjednu sa gospođom Turković i vrlo će lahko i jednostavno riješiti to”, kaže Šefik Džaferović, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Na ovaj problem godinama upozoravaju građani iz sliva rijeke Une.

“Sama problematika je jako kompleksna, krenuvši od hrvatskog ignorisanja stavova kako građana BiH tako i vlasti BiH, a onda i samih građana sa hrvatske strane granice. Međutim, mi sad stvarno nemamo više vremena za gubljenje. Davno smo izgubili to vrijeme, ali je sada trenutak kad se mora krenuti sa konkretnim akcijama”, smatra Mario Crnković, Green Team Novi Grad.

Zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori moglo bi ugroziti život i zdravlje oko 250.000 ljudi koji žive u trinaest opština u slivu rijeke Une.