Živinice su prvi grad iz Bosne i Hercegovine, koji je primljen u članstvo UNESCO globalne mreže gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika. Živinice su tako postale dio dinamične mreže koja podržava cjeloživotno učenje.


Formiranje savjeta mladih pri gradskoj upravi, obezbjedjenje kontinuirane edukacije gradjana, stipendiranje učenika i studenata, osiguran pripravnički staž studentima nakon diplomiranja, izdvajanje 10 % iz gradskog budžeta za rad škola na području grada i na desetine podržanih start up projekata – sve ovo je dovelo do ulaska Živinica u UNESCO-ovu globalnu mrežu gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika.

SAID ČERKEZOVIĆ, pomoćnik gradonačelnika za opću upravu

Mi imamo ovdje Mješovitu srednju školu koja svake godine vrši tu dokvalifikaciju i edukaciju, isto tako imamo jednu privatnu školu koja isto tako radi, prema odredjenim informacijama nedgje preko 300 kandidata bude i kod jedne i kod druge škole.

Gradska uprava posebno podržava poduzetništvo žena i socijalno marginalizovanih grupa. U saradnji sa USAID-om nedavno je podržano 14 biznis start up projekata.

SANELA ČIČKUŠIĆ, Udruženje “Žene za tradiciju”

Imamo priliku i za proširenje saradnje sa svim ženama koje imaju želju da budu dio ovoga tj.da učine nešto za sebe, svoju državu, svoju zajednicu.

Živinice sada mogu konkurisati za sredstava iz UN fondova za projekte koji potiču edukaciju gradjana.

SAMIR KAMENJAKOVIĆ, gradonačelnik Živinica

Imamo negdje preo 60 miliona KM uloženih sredstava u otvaranje, u nove industrije, očekujući to mentorstvo i mogućnost ulaganja u nove vrste industrija, očekujemo dakle i otvaranje tehnološkog parka koji bi dao odgovor i krenuo u stvaranju klastera tehnoloških parkova gdje bi smo mogli na kraju imati i prvi istraživački centar na regiji Tuzlanskog kantona.

Gradska uprava Živinica ističe svoje opredjeljenje da pomogne svaki vid poslovne inicijative i s razlogom se hvali kako je obrtnicima potrebno samo dva sata za registrovanje obrta.