Pandemija koronavirusa promijenila je i svakodnevicu u SOS Dječijim selima Bosne i Hercegovine. Najveća briga i izazov je očuvati mentalno zdravlje i spriječiti dodatne traume, koje svako dijete bez roditeljskog staranja svakako ima.

Zehra Tajić već 20 godina radi kao SOS mama. U njenoj porodici do sada je bilo sedamnaestoro djece. Za ovaj posao, kaže, treba imati ljubavi i stpljenja. Zehra je trenutno SOS mama četvoro djece i u fazi je primanja još jednog djeteta. Ističe da su svi ponosni što su djecu sačuvali od koronavirusa.

“Najteže im pada to što ne mogu izaći van sela, što ne mogu viđati svoje drugove i drugarice, što ne mogu ići u školu. Ja sam prilično zadovoljna kako su se moja djeca navikla. Malo je teže da dijete od pet godina razumije šta je korona, ali i on je prihvatio, nekako, uz ovu djecu”, kaže Zehra Tajić, SOS mama.

Redovan kontakt sa vršnjacima od velikog je značaja za psihološko i emotivno zdravlje djece, koja odrastaju u SOS Dječijim selima. Integracija u lokalnoj zajednici za njih je od neprocjenjivog značaja.

“Utjecaj izolacije na psihofizčki razvoj djece, sama činjenica da djeca imaju prirodnu potrebu za kretanjem, za svježim zrakom, za izlaskom je nešto sa čijim posljedicama ćemo se, vjerovatno, baviti u narednom periodu”, kaže Siniša Baljo, direktor za razvoj programa.

SOS Dječije selo sarađuje sa Centrima za socijalni rad na kojima je procjena kojim porodicama je podrška najneophodnija. Za svaku porodicu pravi se individualan plan razvoja te porodice.

“Tim porodicama nastojimo pružiti podršku kako bi djeca izrasla u zdrave, mlade, odrasle ljude, odnosno dobila najbolju moguću podršku i razvila svoje potencijale. Tu je i psihološko savjetovanje i psihološka terapija za onu djecu i roditelje kojima je to neophodno”, kaže Senka Čimpo, psiholog u SOS Dječijem selu u Sarajevu.

SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine djeci bez roditeljskog staranja pružaju porodicu, dom i bezbrižno djetinjstvo, te brinu o njima sve do trenutka osamostaljenja.

U Bosni i Hercegovini postoje dva SOS dječija sela, u Sarajevu i Gračanici. Ukupno je 28 SOS porodica.