Postupci javnih nabavki u Bosni i Hercegovini i dalje su netransparentni i diskriminirajući, i nisu u interesu građana, zaključak je organizacija koje prate ove postupke. U ovoj godini analizirano je više od tri tisuće postupaka, s posebnim osvrtom na ugovaranje i realizaciju. Mnoge nabavke nisu odraz stvarnih potreba građana.

Svojevrsni šampion nabavke službenog automobila u ovoj godini je grad Mostar. Specifikovana tenderska dokumentacija, zaključili su monitori, favorizovala je jednog proizvođača i iznjedrila rekordnu cijenu od 146 hiljada maraka. Istovremeno, ovaj grad je u opasnosti od ekološke katastrofe zbog neriješenog pitanja deponije i odvoza smeća.

ALEKSANDRA MARTINOVIĆ, Transparensi internešnl BiH

“Generalno je pravilo da se gotovo u 90% slučajeva nabavlja tačno preferirano motorno vozilo koje se „crta“ putem tenderske dokumentacije, odnosno tehnička specifikacija širine prtljažnika, međuosovinskog razmaka i sl. Kada se sve to ukomponuje, gotovo ne možete pogriješiti u prognozi koje vozilo preferira, a sve su to kršenja osnovnih principa zakona”, rekla je Martinovićeva.

Monitoringom više od tri hiljade postupaka detektovane su i loše prakse nerealno visoko postavljene garancije i obezbjeđenja ugovornih organa čime demotivišu ponuđače, izmjene uslova realizacije ugovora, ali i kartelizacija tržišta, zbog koje se oštećeni ponuđači ne bune. Tehnički i finansijski uslovi skrojeni su samo za jednog ponuđača, čak i insistiranjem na različitim certifikatima npr. kod nabavki IT usluga.

IGOR VUKAJLOVIĆ, Udruženje građana Tender, Banjaluka

“Poslije dva, tri telefonska poziva dobio je neku kuću koja prodaje te certifikate i rekli su mu otprilike da to košta hiljadu i nešto eura i kad on to uplati u roku od dva dana, oni će mu to poslati mejlom. Tako da ti certifikati toliko imaju nekog smisla”, izjavio je Vukajlović.

Prvi put su praćeni sudski postupci koji se tiču krivičnih djela iz oblasti javnih nabavki. U Federaciji BiH nisu ni kvalifikovani kroz krivično zakonodavstvo na ovaj način, dok podaci iz RS i Brčko distrkita zabrinjavaju. Samo tri sudska postupka vođena su nezakonito, uz zloupotrebu postupaka u javnim nabavkama. Presuđene kazne su novčane uz uslovni zatvor.