Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili su danas Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, kojim se stvaraju uslovi za uspostavljanje efikasnog mehanizma naplate sudskih taksi.

Predloženim izmjenama i dopunama zakona uređuje se, odnosno mijenja vrijeme zastare, otklanjaju nedostaci u postupku naplate i donošenja rješenja o prinudnoj naplati nenaplaćene sudske takse.

Istovremeno se preciziraju odredbe kako bi se učinio efikasnijim postupak prinudne naplate sudske takse fizičkim licima koja nemaju boravište ili prebivalište u BiH, ali imaju imovinu u BiH.

Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH za prošlu godinu

Dom naroda parlamenta BiH usvojio je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2019. godine u kojem je navedeno da je spoljna zaduženost BiH 31. decembra prošle godine iznosila 7.670.284.289 KM.

U izvještaju, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH, navedeno je i da je u prošloj godini, po osnovu obaveza spoljnog duga BiH isplaćeno 793,69 miliona KM.

Bez rasprave danas je na sjednici usvojen i izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2019. godinu.

Podnosilac ovog izvještaja je Kancelarija za reviziju institucija BiH, a u izvještaju je, između ostalog, navedeno da je razlika između prihoda za finansiranje institucija BiH i realizovanih rashoda u prošloj godini iznosila 47.178.179 KM.

Bez usvajanja Bećirovićeve inicijative o angažovanju OS BiH na granici

Dom naroda nije usvojio delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića /SDP/, kojom Dom naroda poziva Predsjedništvo BiH da u najkraćem mogućem roku od dana usvajanja ove inicijative donese odluku o angažovanju Oružanih snaga BiH na granici s ciljem pomoći Graničnoj policiji BiH u zaustavljanju ilegalnih prelazaka i osiguranja bezbjednosti za sve narode i građane BiH.

Delegat Zlatko Miletić podržao je Bećirovićevu inicijativu, te istakao da od Oružanih snaga očekuje pomoću u sprečavanju ilegalnih prelazaka granice, a ne da vojnici sa puškom čuvaju granicu, jer je to posao pripadnika Granične policije BiH.

Zahtjev Bećirovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku, kao i njegov zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH po hitnom postupku, nisu dobili saglasnost delegata Doma naroda i nisu usvojeni.

Bećirević je pojasnio da ovim inicijativama želi da sa oba ova prijedloga ukine privilegiju poslanicima i delegatima u vidu jubilarne nagrade, jer je trenutna situacija u BiH teška i svi građani treba da jednako podnesu teret krize.

Dragoljub Reljić novi direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka

Dom naroda PS BiH izabrao je Dragoljuba Reljića za direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Za Reljića je glasalo 10 delegata, jedan je bio protiv, dok je jedan bio uzdržan.

Dom naroda izabrao je i šest od sedam članova Kancelarije za razmatranje žalbi u Sarajevu, jer je jedan član u međuvremenu podnio ostavku.

Delegati su danas dali saglasnost za ratifikaciju Amandmana broj dva na ugovor o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke, a odnosi se na distribuciju električne energije u BiH.